Organizacja ślubu & wesela

Kwestie prawne dotyczące organizacji wesela w pandemii. Pytania z live’a

Kwestie prawne dotyczące organizacji wesela w pandemii. Pytania z live'a

Oto kompendium wiedzy zebranej przez Adwokat Annę Coban w odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z organizacją wesela. Informacje te zostały zaktualizowane po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu z dnia 19.03.2021r.Poniżej poruszymy następujące kwestie:

 1. Prawne możliwości związane z organizacją wesela
 2. Wizyta sanepidu/policji na weselu
 3. Zaliczka/zadatek i zwrot wpłaconych kwot
 4. Koszty zmian terminu
 5. Inne

Prawne możliwości związane z organizacją wesela

– jak legalnie zorganizować wesele na 50 osób/powyżej 50 osób w sali weselnej

– jak legalnie zorganizować wesele na 50 osób/powyżej 50 osób w stodole/plenerze/przydomowym ogrodzie

– prośba o podstawę prawną odnośnie braku ograniczeń co do ilości gości w przypadku imprez/wesel w plenerze. Czy to określa/nie określa jakieś rozporządzenie?

– Czy najnowsze rozporządzenia dotyczą imprez w pomieszczeniach, a w plenerze pozostają w mocy rozporządzenia z wakacji ubiegłego roku?

– jakie są opcje sformalizowania swojego wesela tak, by ‘pasowało do restrykcji?

– czy robiąc zamiast wesela zawody taneczne/degustacje/sesje zdjęciową wymagać trzeba by  podpisania ze wszystkimi uczestnikami jakiejś umowy, żeby wyglądało to ‘formalniej’?

– jak rozwiązać sytuacje, gdy rozporządzenia rządu będą ograniczały liczbę osób np. do 20 a pary mają potwierdzonych 120 gości?

Czy rozbić wesele na kilka umów? Aktualnie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów organizacja wesel nie jest możliwa. Rząd nie podał konkretnej daty od której będzie można organizować przyjęcia weselne.

Zgodnie z § 26 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z kolejnymi zmianami do odwołania zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach innych niż określone w ust. 1 (tj. z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m- chodzi o zgromadzenia publiczne) w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1)            spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2)            imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;

3)            zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich). Ważna informacja jest taka, że do limitów osób wskazanych powyżej nie są wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (nie jest wskazane przy jedną czy dwoma dawkami). Jedyną z możliwości według Rozporządzenia opcją jest organizacja przyjęcia w domu (w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie) w obecności 5 zaproszonych gości.

Kolejną możliwością jest organizacja spotkania służbowego lub zawodowego. Wydaje się w takiej sytuacji, że organizacja sesji zdjęciowej albo zawodów tanecznych lub degustacji w ramach spotkania zawodowego jest dozwolona. Należy jednak brać pod uwagę możliwość nałożenia kar administracyjnych.

Biorąc pod uwagę organizację wesela pod obowiązującym rozporządzeniem, należy brać przede wszystkim pod uwagę, że rozporządzenia są wydawane wbrew obowiązującym przepisom, przede wszystkim Konstytucji. Jak pokazuje orzecznictwo sądów administracyjnych, nałożone zgodnie z rozporządzeniami kary administracyjne, są uchylane. Zmiana rozporządzenia wprowadziła zakaz nie tylko organizacji, ale również uczestniczenia w imprezach. Oznacza to, że również na uczestników mogą zostać nałożone kary administracyjne. W takim przypadku również, jako że rozporządzenia są niekonstytucyjne, możliwe będzie uchylenie tych kar przez sąd.

Wizyta sanepidu/policji

– prośba od organizatorów wesel/sal o radę, jak odpowiadać na pytania o grożące 30tys mandatu?

– kto formalnie jest organizatorem (czyli dostanie mandat) przyjęcia w przypadku a/sali weselnej oferującej kompleksową usługę (wynajem sali plus usługi restauracyjne); b/ogarniania wesela przez agencję Wedding planerską; c/wynajmu samej sali/miejsca w plenerze, gdy organizacja reszty (namiot, dekoracje, catering, atrakcje) leży po stronie młodych

– co może zrobić sanepid lub policja w razie ‘nalotu’ na miejsce imprezy gdy jest to a/ sala weselna b/ wynajęte miejsce w plenerzec/ przydomowy ogród/prywatną posesję

– jak powinni się zachować właściciele obiektu na który najedzie ekipa policji/sanepidu?

– czy przyjmować ewentualny mandat?

Czy organizator ma obowiązek mandat przyjąć? 

Przede wszystkim ważne jest, aby uświadamiać pary młode o aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych  dotyczącej nakładania kar w związku z zakazami ustanowionymi rozporządzeniem. Sądy jednomyślnie wypowiadają się co do kwestii, że zakazy nałożone w rozporządzeniu są niekonstytucyjne, ponieważ wyłącznie ustawa może określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności.Na gruncie obowiązującego rozporządzenia zakazana jest zarówno organizacja imprez, jak i uczestniczenie w nich. Oznacza to, że również na uczestników może zostać nałożona kara administracyjna – mandat. W przypadku chęci nałożenia mandatu czy to przez Sanepid czy przez Policję, nie należy go przyjmować – wtedy sprawa trafia do sądu.

Zastanawiając się kto jest właściwie organizatorem takiego wesela warto w pierwszej kolejności spojrzeć do umowy o organizacji wesela, aby sprawdzić czy są tam postanowienia, które wskazywałyby na to, kto jest organizatorem takiego wesela.

Właściciele obiektu w przypadku „wizyty” policji powinni wpuścić funkcjonariuszy na teren posesji. Oczywiście zależy to od każdej osoby indywidualnie, ponieważ z jednej strony pomoże to uniknąć ukarania, ale może wiązać się z bardziej dotkliwymi konsekwencjami niż pouczenie czy mandat, ponieważ ustawodawca wyposażył funkcjonariuszy w szereg uprawnień w związku z podejmowanymi interwencjami. W przypadku, gdy tacy funkcjonariusze zjawią się u nas najlepiej jest poprosić ich o wylegitymowanie się i zapytanie o podstawę ich obecności, ponieważ musi być to uzasadniona podstawa podejrzenia łamania przepisów (np. donos).

Za łamanie obowiązujących obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym policja może nałożyć pouczenie, mandat karny w wysokości do 500 zł, a także sporządzić wniosek o ukaranie do sądu (w przypadku odmowy przyjęcia mandatu) lub notatkę do służb sanitarnych – Sanepid może nałożyć karę administracyjną w wysokości do 30.000 zł.

Nakładanie mandatu przez funkcjonariusza jest postępowaniem zastępczym wobec postępowania przed sądem. Podstawowym warunkiem nałożenia mandatu na sprawcę jest jego zgoda na taki sposób zakończenia sytuacji. Wobec tego samo przyjęcie mandatu jest naszym prawem, a nie obowiązkiem. Odmowa przyjęcia mandatu wiąże się z tym, iż sprawa zostanie skierowana do sądu. Funkcjonariusz ma obowiązek poinformować sprawcę o prawie odmowy przyjęcia mandatu i obligatoryjnym, w tym przypadku, skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.

Ustalona linia orzecznicza sądów stanowi, iż nakładane (przez rozporządzenie) obecnie zakazy są niezgodne z prawem wobec czego wygranie takiego postępowania w sądzie jest bardzo prawdopodobne.

Jeśli policja zjawia się na terenie należącym do osoby prywatnym, ma przede wszystkim obowiązek wskazać z jakiego powodu się zjawił i na jakiej podstawie chce wejść na posesje. W razie niewpuszczenia policja jest uprawniona do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

Zaliczka/zadatek

– czym się różni zaliczka od zadatku?

– czy koronawirus można uznać za siłę wyższą?– czy w przypadku zmiany daty ślubu i  wesela z powodu stanu epidemii można mówić o okolicznościach niezawinionych?

Co dzieje się wtedy z pieniędzmi wpłaconymi na poczet wynagrodzenia za wynajem sali?

– czy jeśli para rozwiąże umowę  z przyczyn niezawinionych (np. nie mogą wyjechać ze swojego kraju, bo ten ma obostrzenia) ale w dniu ślubu/wesela będzie ono możliwe do przeprowadzenia (zakazy miną), to nadal trzeba zwrócić im zadatek?

Wiążący jest moment rozwiązania, czy moment kiedy miałaby być wykonana umowa?

– czy zmiana daty ślubu i  wesela oznacza zerwanie dotychczasowej umowy?

– w umowie zapis, że 90 dni przed imprezą ma być wpłacone 60% zaliczki. W umowie jest wpisane, że zadatek jest zwrotny, o zaliczce nie ma ani słowa.

Czy powinni zawrzeć aneks w którym będzie zapis, że zaliczka (jak zadatek) tez będzie zwrotna?

Zadatek a zaliczka

Z punktu widzenia stron umowy nie ma między nimi różnicy o ile umowa zostanie wykonana prawidłowo i terminowo, bo obydwie (zaliczka i zadatek) są zaliczane na poczet zawartej w umowie całkowitej wartości transakcji. Różnice:Zadatek – co do zasady bezzwrotny i jego celem jest zagwarantowanie wykonania umowyZaliczka co do zasady zwrotna i nie zabezpiecza finalizacji umowy.

ZADATEK ZALICZKA
Usługa nierealizowana z winy pary młodej Przepada na rzecz usługodawcy Zostaje zwrócona parze młodej
Usługa nierealizowana z winy usługodawcy weselnego Zostaje zwrócony parze młodej w podwójnej wysokości Zostaje zwrócona parze młodej w takiej samej wysokości, jaka była wpłacona
Umowa rozwiązana przez obie strony lub z niezależnych od stron okoliczności Zwrócona parze młodej w takiej samej wysokości Zwrócona parze młodej w takiej samej wysokości

Sytuację pandemiczną COVID- 19 oczywiście można uznać za siłę wyższą, jednakże w związku z tym, że trwa ona już od marca 2020 to nie w każdym wypadku można się na nią powołać.Ma to największe znaczenie przy umowach, które zostały zawarte przez marcem 2020.W każdym przypadku należy porozumieć się z drugą stroną i spróbować dojść do porozumienia. Najlepszą propozycją jest ustalenie terminu dodatkowego dla obu stron.Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację i brak informacji, kiedy pandemia się skończy, rozwiązanie umowy jest najmniej korzystne dla obu stron – niepewność sytuacji oraz możliwość braku odpowiedniego terminu w przypadku rozwiązania umowy. Rekomendujemy negocjacje i znalezienie wspólnego rozwiązania. Rozwiązanie umowy jest ostatecznością, a jej skutki są zależne od tego, czy faktycznie wesele było możliwe do zorganizowania czy nie, biorąc pod uwagę obiektywne przesłanki oraz cel organizacji wesela.

Koszty zmian

– wynajem sali: czy jeśli para przekłada wesele np. z soboty (droższej) na czwartek (tańszy) to powinny nas obowiązywać ceny czwartkowe czy cena wynajmu z soboty?

– czy decydując się na organizację wesela – przeniesienie na 2022 roku – usługodawca może zmienić cenę usługi?

Pytania głownie o wynajem miejsca/ usługi dekoratorskie/usługi foto-video/catering/inne?

– o ile usługodawca może podnieść ceny przy zmianie terminu wesela (ten sam rok/kolejny rok)?

– nastąpiła niezawiniona przez żadną ze stron zmiana terminu wesela. W umowie nie mowy o dopłacie kosztów innych niż te wynikające z inflacji, a teraz sala domaga się dopłaty za różnicę w cenie tzw ‘talerzyka’. Czy ma do tego prawo?

Jeśli przekładana jest impreza z droższego dnia na tańszy, to powinna obowiązywać cena z dnia, na który jest impreza przekładana.Jeśli na 2022 ma obowiązującą inną stawkę, o której informuje przy zmianie terminu, ma do tego prawo. W takiej sytuacji, para młoda albo akceptuje nową stawkę albo może od umowy odstąpić.Przy zmianie cen przy okazji zmiany terminu – na bieżący albo przyszły rok, usługodawca musi wykazać, skąd wynika podwyżka ceny – jeśli nie wynika to z umowy.

Inne

– czy jeśli ważni członkowie rodziny (np. rodzice młodych) nie mogą przyjechać do PL na ślub i wesele ze względu na obostrzenia panujące w ich krajach, to czy jest to kwalifikowane jako siła wyższa? Nawet, jeśli w PL wesela się odbywają?

Czy uprawnia to młodych do ubiegania się o zwrot zaliczki/zadatku?

– młodzi planowali ślub i wesele na 150 osób i tak została podpisana umowa. Załóżmy, że obostrzenia będą zezwalały na organizację w ww imprez do 50 osób. Czy w takiej sytuacji sala może ‘zmuszać’ parę do organizacji mniejszego wesela i/lub zatrzymać zadatek w przypadku rezygnacji, choć umowa była podpisana na 150 osób?

– jak ma się ww sytuacja w przypadku umowy obejmującej jedynie wynajem sali a w umowie nie ma żadnego zapisu dla jakiej ilości osób jest wynajmowana?

Siła wyższa jest przesłanką egzoneracyjną, tj. wyłączającą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Pojęcie siły wyższej odnosi się do okoliczności nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych, niezależnych od podmiotu, który się na nie powołuje i nieuniknionych mimo dochowania należytej staranności. Aby można było powołać się na epidemię koronawirusa jako siłę wyższą kluczowe są dwie kwestie:

1) każda osoba, która uważa za stosowne odniesienie do swojej sytuacji (w sądzie lub poza nim) argumentu „siły wyższej” musi udowodnić, że takie zjawisko zaistniało oraz wykazać kiedy, gdzie i w jakim zakresie miało miejsce;

2) jednocześnie pomiędzy konkretnymi okolicznościami, które można zakwalifikować jako „siłę wyższą” a sytuacją osoby, która się na to powołuje, musi zachodzić związek przyczynowy. Zadanie udowodnienia tego związku także spoczywa na osobie, która chce kształtować swoją sytuację w oparciu o „siłę wyższą”.

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że można tutaj powołać się na siłę wyższą. Ale siła wyższa jest przesłanką wyłączającą odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania, a w umowie z właścicielem sali, para młoda zobowiązuje się do zapłaty ceny a nie do „dostarczenia” gości. Jeśli przedsiębiorca gotowy jest do wywiązania się z organizacji wesela, a Para młoda obawia się, że goście nie stawią się na weselu jedyne, co można zrobić, to renegocjować warunki umowy.

Młodzi planowali ślub i wesele na 150 osób i tak została podpisana umowa. Załóżmy, że obostrzenia będą zezwalały na organizację w ww imprez do 50 osób. Czy w takiej sytuacji sala może ‘zmuszać’ parę do organizacji mniejszego wesela i/lub zatrzymać zadatek w przypadku rezygnacji, choć umowa była podpisana na 150 osób?

W przypadku gdy w umowie jest przywołana konkretna ilość gości to od umowy będzie można odstąpić wraz ze zwrotem wpłaconych pieniędzy, a taką możliwość daje nam art. 495 §2 kodeksu cywilnego, który stanowi:

„Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.”

W związku z czym, w przypadku usługodawcy weselnego spełnienie świadczenia staje się częściowo niemożliwe, ponieważ ma on możliwość obsłużenia tylko 50 gości. Aczkolwiek ta część świadczenia może już nie mieć znaczenia dla pary młodej, która nie zorganizowałaby wesela na 50 osób. Ponadto, w samej umowie wskazany został jej cel czyli organizacja wesela na 150 osób, a nie na 50 osób, w związku z czym zostały spełnione warunki i odejście od umowy zdaje się być zasadne. Jak ma się ww sytuacja w przypadku umowy obejmującej jedynie wynajem sali a w umowie nie ma żadnego zapisu dla jakiej ilości osób jest wynajmowana?

Wydaje się, że w przypadku, gdy umowa nie wskazuje na to, jakie są ograniczenia co do ilości gości weselnych, a w dacie wesela nie dojdzie do ponownego nałożenia ograniczeń w postaci całkowitego zakazu organizacji wesel bądź innej przyczyny dla której usługodawca nie mógłby świadczyć w pełni usługi, to w takim wypadku będzie mógł żądać zapłaty zgodnie z treścią umowy.

Odpowiedzi zostały przygotowane przez Kancelarię Adwokacką Çoban Legal www.cobanlegal.pl. Jednocześnie stanowią ogólne informacje prawna opracowane jedynie na podstawie dostarczonych informacji. Szczegółowa analiza każdej sytuacji jest możliwa jedynie przy dostarczeniu niezbędnych dokumentów i informacji. W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z Çoban Legal. Informacje dostarczone przez Kancelarię nie stanowią zachęty do jakiegokolwiek łamania przepisów, stanowią jedynie analizę prawną w odniesieniu do konstytucji, ustaw oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz karnych.

Zobacz podobne artykuły

Suknia ślubna w stylu boho Porto 39 / Porto 53 z rękawem 3/4 zamiast długiego, dodatkowymi frędzlami na plecach, obcisłym dołem zamiast luźnego.

Nowe zasady organizacji wesel – podsumowanie live z dnia 9 maja 2021

Ten artykuł jest uzupełnieniem poprzedniego materiału opracowanego wraz z kancelarią Çoban Legal w którym opowiadałyśmy o kwestiach związanych z zaliczkami, zadatkami etc., który znajdziecie pod linkiem /kwestie-prawne-dotyczace-organizacji-wesela-w-pandemii-pytania-z-livea/ Przede wszystkim przypomnienie: najwyższą ustawą regulującą prawodawstwo w Polsce jest konstytucja. Rozporządzenia wydawane w ramach walki z Covid-19, z braku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego

Czytaj dalej »
zaręczyny

Popularne przesądy ślubne związane z pierścionkiem zaręczynowym

Co robić – wierzyć w przesądy ślubne, czy zapomnieć o nich i po prostu wybrać pierścionek idealnie dopasowany do oczekiwań panny młodej? Jaki pierścionek zaręczynowy wybrać? Zgodnie ze zwyczajem, to mężczyzna oświadcza się kobiecie. Chociaż teraz czasami inicjatywę przejmują panie, jednak najczęściej to właśnie partner wybiera i kupuje dla kobiety

Czytaj dalej »
panna młoda dodatki ślubne

Ślubne ozdoby do włosów. Idealne dodatki do fryzury ślubnej boho oraz romantycznej

Luźne upięcia ślubne i sprawiające wrażenie niedokończonych fryzury ślubne są jednymi z najczęściej wybieranych przez panny młode.  Wyglądają świeżo i naturalnie, a przy tym doskonale podkreślają urodę. Fryzury ślubne boho to trend, który pokochały panny młode. Są proste w wykonaniu i można je łatwo dopasować je do charakteru uroczystości. Jakie

Czytaj dalej »
Suknia ślubna w stylu boho Porto 39 / Porto 53 z rękawem 3/4 zamiast długiego, dodatkowymi frędzlami na plecach, obcisłym dołem zamiast luźnego.

Nowe zasady organizacji wesel – podsumowanie live z dnia 9 maja 2021

Ten artykuł jest uzupełnieniem poprzedniego materiału opracowanego wraz z kancelarią Çoban Legal w którym opowiadałyśmy o kwestiach związanych z zaliczkami, zadatkami etc., który znajdziecie pod linkiem /kwestie-prawne-dotyczace-organizacji-wesela-w-pandemii-pytania-z-livea/ Przede wszystkim przypomnienie: najwyższą ustawą regulującą prawodawstwo w Polsce jest konstytucja. Rozporządzenia wydawane w ramach walki z Covid-19, z braku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego

Czytaj dalej »
zaręczyny

Popularne przesądy ślubne związane z pierścionkiem zaręczynowym

Co robić – wierzyć w przesądy ślubne, czy zapomnieć o nich i po prostu wybrać pierścionek idealnie dopasowany do oczekiwań panny młodej? Jaki pierścionek zaręczynowy wybrać? Zgodnie ze zwyczajem, to mężczyzna oświadcza się kobiecie. Chociaż teraz czasami inicjatywę przejmują panie, jednak najczęściej to właśnie partner wybiera i kupuje dla kobiety

Czytaj dalej »
Suknia ślubna w stylu boho Porto 39 / Porto 53 z rękawem 3/4 zamiast długiego, dodatkowymi frędzlami na plecach, obcisłym dołem zamiast luźnego.

Nowe zasady organizacji wesel – podsumowanie live z dnia 9 maja 2021

Ten artykuł jest uzupełnieniem poprzedniego materiału opracowanego wraz z kancelarią Çoban Legal w którym opowiadałyśmy o kwestiach związanych z zaliczkami, zadatkami etc., który znajdziecie pod linkiem /kwestie-prawne-dotyczace-organizacji-wesela-w-pandemii-pytania-z-livea/ Przede wszystkim przypomnienie: najwyższą ustawą regulującą prawodawstwo w Polsce jest konstytucja. Rozporządzenia wydawane w ramach walki z Covid-19, z braku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego

Czytaj dalej »

Najczęściej oglądane

 • Do wyczerpania zapasów
  Rustykalna suknia ślubna

  Suknia ślubna Barcelona 6

 • Seksowna suknia ślubna plus size

  Suknia ślubna plus size Santorini 3

 • Zwiewna suknia ślubna

  Suknia ślubna Porto 9

 • Muzułmańska, zabudowana suknia ślubna

  Suknia ślubna plus size Santorini 20

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych wpisach, ważnych informacjach, promocjach, wyprzedażach oraz ciekawych wydarzeniach zapisz się do newslettera.
Nie spamujemy, nie zasypujemy skrzynki niepotrzebnymi informacjami 🙂
Powyższe dane zostaną użyte wyłącznie do wysyłki newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj.
TRUNKSHOW w Twoim mieście!
suknie w cenie -10%
POZNAŃ
WROCŁAW
BIAŁYSTOK
KRAKÓW
Wyjątkowe wydarzenie.
Skorzystaj z porady Marty Trojanowskiej i uszyj swoją wymarzoną suknię ślubną!
 • W czym możemy Ci pomóc?

 • Dane będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na wiadomość. Więcej w naszej polityce prywatności.

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.